Події
Моор і партнери розпочав роботу з народними депутатами України

– членами комітету з питань транспорту Верховної Ради України у якості юридичного консультанта в питаннях залучення інвестицій в проекти розвитку транспортної інфраструктури України.

 
Адвокат та партнер Юридичної компанії «МООР І ПАРТНЕРИ» Віктор Василюк здобув перемогу в Європейському суді з прав людини

15 грудня 2016 року Європейський суд з прав людини прийняв позитивне рішення на користь заявників у справі «Швець та інші проти України». Дана справа стосувалася порушення Україною статті 6 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, міжнародного акта, який був ратифікований Україною 1997 після набуття членства у Раді Європи. Заявники у справі скаржилися на порушення їх права на справедливий суд (справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом) та права на ефективний засіб юридичного захисту (кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження). Партнер Юридичної компанії «МООР І ПАРТНЕРИ», адвокат Віктор Василюк виступав одним із представників у даній справі. Завдяки професіоналізму та наполегливості наших юристів, нам вдалося захистити порушені права заявників в судовій інстанції міжнародного рівня. Даним рішенням Європейського суду з прав людини було визнано порушення з боку України та на користь нашого клієнта було присуджено компенсацію у розмірі 3900 євро.